top of page

Zorgen voor een gezond rioleringsstelsel.

Rosi is de nieuwe dienstverlening in rioolbeheer van Aquafin. We gebruiken hierin onze expertise in risico-mitigatie om de opbrengst van asset management voor onze klanten maximaliseren.

digital icon.png

Digitaal platform

Door middel van ons nieuw digitaal platform laten we steden en gemeenten toe om direct de status van hun ondergronds patrimonium op te volgen. Dit digitaal overzicht helpt ons om rioolbeheer transparant en inzichtelijk te maken. Zo kunnen we in samenspraak de juiste interventies op het juiste moment inplannen. 

prijzen icon.png

Duidelijke prijzen

We zijn met Rosi ook overgestapt naar eenheidsprijzen. Zo is het op voorhand duidelijk wat een inspectie gaat kosten of wat de mogelijkheden zijn met het jaarlijks budget voor riolen. Hiermee versimpelen we ook de facturatie wat voor alle partijen veel tijd oplevert.

future icon.png

Onze toekomst

​Onze ambitie is Rosi uit te breiden zodat we ook bovengrondse werken mee kunnen nemen, en andere vormen van asset management. Zo creëren we een integraal overzicht voor de werken binnen ieders gemeente.

Nav_Decoration.png
bottom of page