Optimaal rioolbeheer was nog nooit zo toegankelijk

Rosi biedt steden en gemeenten inzicht in de status van hun rioleringsstelsel en brengt alle diensten bij elkaar voor het optimaal beheer van je ondergrondse patrimonium.

We laten graag zien hoe Rosi werkt.

waves.png
dashboard-hero.png

Inzicht in je status en de adviezen van je rioolbeheerder op 1 plaats

Rosi wordt gebruikt door rioolbeheerders als RioPact en Aquafin om de asset management dienstverlening voor hun klanten te ondersteunen.

icon-transparentie.png

Transparant en inzichtelijk

Op elk moment een accuraat beeld van de status van jouw stelsel en de geadviseerde acties.

icon-optimaalbeheer.png

Eenheidsprijzen en

duidelijke facturatie

Vermijd verrassingen dankzij duidelijke ramingen, facturatie en budgetopvolging

icon-waardebehoud.png

Waardebehoud van het patrimonium

In samenspraak met het bestuur en de technische dienst gaan we op zoek naar synergieën, zodat de juiste werken op het juiste moment worden aangepakt.

icon-eenheidsprijzen.png

Preventief asset management

Optimaal beheer van de middelen om schade te vermijden in de meest kritische delen van het stelsel.

 

Hoe werkt het?

Rosi is naadloos gekoppeld op AWIS en het GRB. Samen met je rioolbeheerder vervolledigen we het plaatje en kan je actief gaan inzetten op preventief asset management: waar moeten we kijken, wat zien we daar, welk advies volgt er uit en hoe pas ik inspecties en maatregelen in in mijn begroting?

loop image.png
advice icon.png

3. Adviseren

database icon.png

0. Database opbouwen

inspect icon.png

2. Inspecteren

risk icon.png

1. Risico bepalen

renovation icon.png