top of page

Optimaal rioolbeheer was nog nooit zo toegankelijk

Rosi biedt steden en gemeenten inzicht in de status van hun rioleringsstelsel en brengt alle diensten bij elkaar voor het optimaal beheer van je ondergrondse patrimonium.

We laten graag zien hoe Rosi werkt.

waves.png
dashboard-hero.png

Inzicht in je status en de adviezen van je rioolbeheerder op 1 plaats

Rosi wordt gebruikt door rioolbeheerders als RioPact en Aquafin om de asset management dienstverlening voor hun klanten te ondersteunen.

icon-transparentie.png

Transparant en inzichtelijk

Op elk moment een accuraat beeld van de status van jouw stelsel en de geadviseerde acties.

icon-optimaalbeheer.png

Eenheidsprijzen en

duidelijke facturatie

Vermijd verrassingen dankzij duidelijke ramingen, facturatie en budgetopvolging

icon-waardebehoud.png

Waardebehoud van het patrimonium

In samenspraak met het bestuur en de technische dienst gaan we op zoek naar synergieën, zodat de juiste werken op het juiste moment worden aangepakt.

icon-eenheidsprijzen.png

Preventief asset management

Optimaal beheer van de middelen om schade te vermijden in de meest kritische delen van het stelsel.

Anchor 3

Hoe werkt het?

Rosi is naadloos gekoppeld op AWIS en het GRB. Samen met je rioolbeheerder vervolledigen we het plaatje en kan je actief gaan inzetten op preventief asset management: waar moeten we kijken, wat zien we daar, welk advies volgt er uit en hoe pas ik inspecties en maatregelen in in mijn begroting?

loop image.png
advice icon.png

3. Adviseren

database icon.png

0. Database opbouwen

inspect icon.png

2. Inspecteren

risk icon.png

1. Risico bepalen

renovation icon.png

4. Renoveren

Anchor 2
risico.png

Risico bepalen

Met de geografische data die er beschikbaar zijn van jouw gemeente maakt je rioolbeheerder een risicoanalyse voor het rioolstelsel en een inspectieplan.

Anchor 1
city.png

In 2027 moeten alle riolen in beeld gebracht zijn

Preventief asset management is voor sommigen al een gewoonte, voor anderen nog nieuw. De meeste Vlaamse rioleringsstelsels zijn al vrij oud, met alle risico's die daarbij horen. Daarom legt Vlaanderen Minimum Voorwaarden op aan Steden & Gemeenten en hun rioolbeheerders tegen 2027.

Anchor 4
waves.png

Hoe sta jij er voor?

We bezorgen je graag een beeld van de status van jouw gemeente. Maak een afspraak of vraag een vrijblijvende analyse.

We gaan graag samen in gesprek
hoe-sta-jij-ervoor.png

Vaakgestelde vragen

Is Asset Management voor riolen echt belangrijk?
Is Asset Management voor riolen echt belangrijk?

De gemiddelde leeftijd van de gemeentelijke riolen in Vlaanderen is op dit ogenblik 40 à 50 jaar. Barsten, wortelingroei of andere beschadigingen kunnen op een bepaald moment leiden tot het breken van de riool. Een lekkende riool zorgt dan voor verzakking van het wegdek en vervuilt de omgeving. Zo’n incidenten, vaak met zware gevolgen en impact op de omgeving, kunnen beperkt worden als de schade in een vroeg stadium wordt opgemerkt en gepaste maatregelen worden genomen. Het is een kwestie van de juiste investeringen te doen op het juiste moment, zodat incidenten en hoge kosten vermeden worden. Tegelijk zorgt preventief Asset Management ervoor dat de middelen die worden ingezet maximaal renderen en de waarde van het ondergrondse patrimonium wordt geoptimaliseerd.

Wat betekent dit voor uitvoerders van de ruimingen en inspecties?
Wat betekent dit voor uitvoerders van de ruimingen en inspecties?

Op zich weinig, er wordt verwacht dat alle inspecties worden uitgevoerd door een geaccrediteerde inspectie-firma, zodat de inspectie-beelden en de inspectie zelf aan de juiste normen voldoet. Wie Rosi gebruikt via zijn rioolbeheerder kan op 2 oren slapen, de partners waarmee wordt gewerkt voor ruimingen en inspecties voldoen aan deze verwachtingen.

Ik doe al aan Asset Management. Hoe heeft dit effect op mij?
Ik doe al aan Asset Management. Hoe heeft dit effect op mij?

Fijn dat Preventief Asset Management reeds was opgestart! Ook de minimum voorwaarden houden een risico-gebaseerd inspectieplan aan, met specifieke definities en verwachtingen - zie bovenstaande document rond de minimum voorwaarden. U zal dus allicht hier en daar wat andere klemtonen terugvinden in de Asset Management plannen vanaf 2021. Voor zover we over de juiste informatie beschikken bezorgen we u graag een overzicht van de huidige status en kijken na welke investeringen nog nodig zijn.

Wat zijn de Vlaamse Minimum Voorwaarden?
Wat zijn de Vlaamse Minimum Voorwaarden?

Tegen eind 2027 verwacht de Vlaamse Regering een volledige en betrouwbare kijk hebben op de toestand van de riolen. De klemtoon ligt op de leidingen die onder meer door hun ligging en hun leeftijd het grootste risico vormen. Minister Demir gaf de opdracht om standaarden en minimumvereisten uit te werken voor de rioolinspecties. Die stap is nu gezet. Via deze link kan je een uitgebreid overzicht van deze minimumveresiten downloaden.

waves.png
bottom of page